Pricing

Pricing for everyone

Bảng giá dịch vụ sửa chữa và bảo hành của MDSC.

View plans
Basic
$20
Per month
20 projects
20 pages
Custom domain
Professional design
Select plan
VIP
$100
Per month
100 projects
100 pages
Custom domain
Professional design
Select plan

Bạn muốn tư vấn thêm dịch vụ?

Hãy để lại liên hệ cho chúng tôi!

Liên hệ
Chi tiết báo giá

Các dịch vụ bao gồm

Questions

Các câu hỏi thường gặp

Do I pay monthly or annually?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Can I cancel at any time?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Which methods of payment do you accept?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Is VAT calculated in the price?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Do you offer discounts?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

More questions?

Bạn muốn được tư vấn thêm?

Liên hệ